Veiledning for Kjøkkenpratledere.

 Den som driver en Kjøkkenpratgruppe kan ha behov for å komme sammen i en veiledningsgruppe. En slik gruppe kan bestå av flere ledere ved ett

...

Opplæring i å lede Kjøkkenprat.

 Den første Kjøkkenpraten startet i 2005 med en leder med helsefaglig bakgrunn. Sammen med i en person med brukererfaring utgjorde de et

...

Opplæring

Prosjektomtaler
Rapporter
Veileder

Dokumenter

Refleksjonsoppgave
Retningslinjer

Media

Youtube #1
Youtube #2
Galleri