torsdag, 21 juni 2018 08:37 Skrevet av

Opplevelser, mestring og fellesskap i Italia

 

Mental Helse Farsund og Lyngdal trengte ikke betenkningstid da de fikk tilbud om å reise til Italia med ROM-Agder. – Det var en mulighet vi ikke kunne la gå fra oss. Vi begynte å spare med det samme, forteller lokallagsleder Jorunn Gjersdal.

 Av Guro Waksvik, tekst og foto

Langt inne i naturreservatet Montioni i Toscana disponerer den lokale pårørendeorganisasjonen et gammelt gjestehus, Palazzo della Vigna, etter sigende satt opp av selveste Napoleon Bonapartes søster Elisa for over 200 år siden. Mellom pinjetrær og ville vekster hører vi gjøken galer. Tre snøftende villsvin går til og fra, det dufter godt fra urtehagen, et ekorn svinser hit og dit, og skogsduene kurrer. 19 medlemmer i Mental Helse stortrives.

– Målet med reisen er å komme seg ut, være aktiv, sosialt fellesskap og opplevelser, sier Gjersdal.

Mental Helse Farsund og Lyngdal er voksende, med bortimot 100 medlemmer. 15 av dem meldte seg straks på. 

– Vi har mat og helse på agendaen, og reisen til Italia med aktiviteter dagen lang passer godt inn. Da det var noen få ledige plasser igjen inviterte vi medlemmer fra andre lokallag i Agder, etter prinsippet først til mølla, forteller lokallagslederen.

En av dem som ikke nølte med å melde seg på, var Grethe Bygland i Mental Helse Lillesand.

– Dette vil jeg leve på lenge, det har vært helt utrolig. Jeg får tårer i øynene bare jeg snakker om det. Det har vært en så fin og sammensveiset gjeng, og vi har opplevd så mye, sier hun.

Spar deg til Italia

– Kommunen setter pris på vårt engasjement, og har så langt latt oss låne huset gratis. Det lå mer eller mindre i ruiner da vi overtok. Nå er det fullstendig rehabilitert. Alle som hjelper til jobber frivillig, forteller lederen i den den lokale pårørendeorganisasjonen Ania Franceschini.

Gjestehuset brukes til arbeidstrening, antistigmaprosjekter og ulike kurs, blant annet i matlaging, og det er godt samarbeid med brukerorganisasjonen, fengslene, bofellesskapene og dagsentrene.

– Vi ønsker at brukere skal øve seg på å sosialisere. Isolasjon er et problem, slår hun fast.

ROM-Agder har samarbeidet med de italienske bruker- og pårørendeorganisasjonene siden 2005. Det har vært en verdifull prosess med gjensidig læring.

– Italienerne inviterte oss hit. Vi betalte reisen mens de sto for oppholdet, og vice versa. Da vi mistet finansiering fra fylket, måtte vi finne en annen bærekraftig måte å fortsette samarbeidet på, sier daglig leder i ROM-Agder, Haakon Steen.

Nestleder i Mental Helse Kristiansand og frivillig i ROM, Jan Erik Kvarsten, fikk ideen til konseptet Spar deg til Italia.

– Vi tenker at hvis vi drar til Italia og leier oss inn i Montioni, vil de få tilskudd til drift, mens vi kan fortsette å reise til Italia. Vi tenker også at det er viktig at de med dårlig økonomi skal få anledning til å reise, understreker Kvarsten.

Spar deg til Italia er oppnåelig. Pårørendeorganisasjonen stiller med gjestehus til selvkost, mens medlemmer i den italienske brukerorganisasjonen stiller opp som sjåfører, guider, kokker og annen praktisk bistand.

– Det er ikke store summer det er snakk om, og for noen er det syvmilssteg å bli med på denne turen. Mange har ikke vært utenlands før, sier Kvarsten.

– Vi ser at det har en positivt effekt å komme hit. Angst og depresjon avtar, folk senker skuldrene, og koser seg, forteller Steen.

Konseptet er under utvikling. 2018 er et test-år.

– Vi må se på erfaringer og kostnader før vi tilbyr konseptet bredere. Vi ønsker å utvide til bofelleskap og aktivitetssentre, sier Steen, som for øvrig er 1. vara til sentralstyret i Mental Helse.

Middelalderbyer, seiling og bad i varme kilder

Deltakerne kunne daglig velge mellom flere aktiviteter. De fleste ville se det skjeve tårnet i Pisa og middelalderbyen Siena. Seiltur i havgapet utenfor Livorno var også populært, og samtlige badet i de varme etruskiske kildene i Venturina. For Lise Lotte Tangeraas var seilturen et høydepunkt. Hun er vokst opp med sjø og båt, har savnet muligheten til å komme seg til havs. For Rita Vevle er reisen en stor opplevelse.

– For noen år siden ville ikke dette vært mulig. Jeg satt mye inne alene, og turte knapt å snakke med noen. Så meldte jeg meg inn i Mental Helse, og begynte på mestringskurs. Jeg lærte meg å stå foran en forsamling. Det var nifst, men det var bedre å være en av de første, enn å sitte å grue seg, forteller hun.

I dag er hun i full jobb, hun har lært seg å spille torader, og er nestleder i Lista Ungdomslag.

– Jeg er faktisk en av de yngste, sier 48-åringen med et smil.

Møte med italienske brukere sto også på programmet. Det var lærerikt og til ettertanke.

– Det er ufattelig at de kan klare seg på så lite. Uføretrygd i Norge er ikke akkurat så mye, men mye mer enn det italienerne får, sier Tangeraas.

Reisen til Italia har vært en opplevelse på flere måter, og mange kan tenke seg en ny tur om et år eller to.

– Vi får spare så snart vi kommer hjem. Dessuten vil jeg lære meg italiensk, sier Tangeraas.

En ukes eventyr er over. Men det er flere som har spart seg til Italia. 12 medlemmer fra LPP i Agderfylkene er underveis, og skal tilbringe en uke på øya Elba i regi av ROM. De skal ha fagdager, møte italienske pårørende, og ellers slappe av.

 

Reportasjen er hentet fra "Sinn & Samfunn" 3/2018.

 

 Italienske mental helse og pårørende org

DUGNAD: Leder av den lokale pårørendeorganisasjonen Ania Franceschini sammen med Lorenza fra

brukerorganisasjonen. Sistnevnte var både kokk og vaktmester da nordmennene var på besøk.

 

Gruppebilde 2

 MIDDELALDERBY: Medlemmer i Mental Helse sammen med frivillige og ansatte i ROM-Agder på dagstur til Siena.

 

Rom teamet

ENTUSIASME: Teamet fra ROM-Agder står på døgnet rundt for deltakerne. Fra venstre Kurt Laursen, Geir Kanck, Haakon Steen, Jan Erik Kvarsten og Erik Tønnesen.

 

MH Rita Lise Jorunn 1

SUPERFORNØYDE: Rita Vevre, Lise Lotte Tangeraas og Jorunn Gjersdal fra Mental Helse Farsund og Lyngdal storkoste seg i Italia.

mandag, 26 februar 2018 08:16 Skrevet av

Universitetet i Agder, Grimstad planlegger oppstart av et EVU( Etter og videreutdannings kurs) i recovery og samarbeid i sosiale nettverk, med oppstart høsten 2018.

Rom er representert i planleggingen av dette og kan også komme til å ha en rolle i gjennomføringen. Arbeidet vil fortsette gjennom vinter og vår 2018.

PSY 9XX Recovery og samarbeid i sosiale nettverk

10 studiepoeng – Starter høst – Varighet 2 semester – Undervisningssted Grimstad

Studium

Frittstående EVU-emne

Opptakskrav

Krav til opptak er bachelorgrad (180 studiepoeng) i helse- og sosialfag. Søkere med annen høgskole- eller universitetsutdanning på tilsvarende utdanningnivå kan etter særskilt vurdering bli tatt opp som student. Søkere med realkompetanse kan søke opptak til studiet i tråd med Lov om universiteter og høyskoler.

Emnet legger opp til at studentene prøver ut og utvikler sin praksis gjennom kurset. Derfor må søkere dokumentere at man er i en relevant arbeidspraksis for å få opptak.

onsdag, 21 februar 2018 11:54 Skrevet av

I November 2017 ble ROM-Agder invitert til å delta på et møte i Kristiansand med tema : Hvordan starte og drifte et nettverk for recoveryarbeid i Agderfylkene.

Initiativtakere var Tove Johnsen og Eva Dolva fra Fylkesmannen i Aust og Vest Agder.

I tillegg til Terje Fagersand fra ROM-Agder var Arendal og Kristiansand kommuner representert med flere deltagere og en representant fra NAHPA.

Man ble enige om at det var behov for et slikt nettverk, og de tilstedeværende satt ned et arbeidsutvalg for å jobbe frem et mandat for nettverket.

Arbeidsutvalget møttes første gang i regi av Kristiansand kommune i Januar 2018, og vil i løpet av vinteren invitere de fem samarbeidsregionene på Agder til et stormøte for å kartlegge behov og definere hva et slikt nettverk kan tilby kommunene i arbeidet med å skape gode recovery baserte tjenester.

Dette arbeidet vil fortsette og vi vil oppdatere her forløpende.

mandag, 13 november 2017 08:07 Skrevet av

Studietur til Skottland

 Rapport fra ROM-Agders studietur til Skottland, et arrangement i regi av Scottish Recovery Network for perioden 24-27 september 2017:

Link til rapport. 

torsdag, 11 mai 2017 10:41 Skrevet av