mandag, 26 februar 2018 08:16 Skrevet av

Universitetet i Agder, Grimstad planlegger oppstart av et EVU( Etter og videreutdannings kurs) i recovery og samarbeid i sosiale nettverk, med oppstart høsten 2018.

Rom er representert i planleggingen av dette og kan også komme til å ha en rolle i gjennomføringen. Arbeidet vil fortsette gjennom vinter og vår 2018.

PSY 9XX Recovery og samarbeid i sosiale nettverk

10 studiepoeng – Starter høst – Varighet 2 semester – Undervisningssted Grimstad

Studium

Frittstående EVU-emne

Opptakskrav

Krav til opptak er bachelorgrad (180 studiepoeng) i helse- og sosialfag. Søkere med annen høgskole- eller universitetsutdanning på tilsvarende utdanningnivå kan etter særskilt vurdering bli tatt opp som student. Søkere med realkompetanse kan søke opptak til studiet i tråd med Lov om universiteter og høyskoler.

Emnet legger opp til at studentene prøver ut og utvikler sin praksis gjennom kurset. Derfor må søkere dokumentere at man er i en relevant arbeidspraksis for å få opptak.

onsdag, 21 februar 2018 11:54 Skrevet av

I November 2017 ble ROM-Agder invitert til å delta på et møte i Kristiansand med tema : Hvordan starte og drifte et nettverk for recoveryarbeid i Agderfylkene.

Initiativtakere var Tove Johnsen og Eva Dolva fra Fylkesmannen i Aust og Vest Agder.

I tillegg til Terje Fagersand fra ROM-Agder var Arendal og Kristiansand kommuner representert med flere deltagere og en representant fra NAHPA.

Man ble enige om at det var behov for et slikt nettverk, og de tilstedeværende satt ned et arbeidsutvalg for å jobbe frem et mandat for nettverket.

Arbeidsutvalget møttes første gang i regi av Kristiansand kommune i Januar 2018, og vil i løpet av vinteren invitere de fem samarbeidsregionene på Agder til et stormøte for å kartlegge behov og definere hva et slikt nettverk kan tilby kommunene i arbeidet med å skape gode recovery baserte tjenester.

Dette arbeidet vil fortsette og vi vil oppdatere her forløpende.

mandag, 13 november 2017 08:07 Skrevet av

Studietur til Skottland

 Rapport fra ROM-Agders studietur til Skottland, et arrangement i regi av Scottish Recovery Network for perioden 24-27 september 2017:

Link til rapport. 

torsdag, 11 mai 2017 10:41 Skrevet av