onsdag, 31 mai 2017 10:40 Skrevet av

Opplæring i å lede Kjøkkenprat.

 Den første Kjøkkenpraten startet i 2005 med en leder med helsefaglig bakgrunn. Sammen med i en person med brukererfaring utgjorde de et lederteam.  Begge var tilsluttet en brukerorganisasjon. Gjennom å praktisere Kjøkkenprat-ledelse lærte man å drive den. Når det etter hvert skulle nye personer inn i rollene, oppstod behov for å tilføre kunnskap om bl.a. historikk, idegrunnlag og gruppedynamikk.  Brukerskolen i ROM-Agder gav delvis undervisning om dette. 

Det er Mental Helse og brukerorganisasjonen ROM-Agder som har stått for denne opplæringen i vår region.  En ansatt ved ROM-Agder har sammen med en erfaringskonsulent forestått opplæringen. I de siste årene har Kjøkkenpratlederkursene går over to dager, med praksisdager ved en Kjøkkenprat.

En Kjøkkenprat kan lykkes uten mye opplæring!  

 

Må leder være ferdig med egen problematiske historie?

Det hevdes at den som skal lede må være ”ferdig med egen historie”; må ”eie eget liv”.  I dette ligger det bl.a. at man har akseptert vanskelige hendelser, så de ikke fortrenger de andre deltakernes meddelelser.  Men kan vi noen gang bli ferdig med vår historie?  Vi tror at den kan oppdages fra flere vinkler og deles til stadig mer nytte for oss selv og andre!

 

Hvordan kan opplæringen skje i dag?

Organisasjonen ROM-Agder tilbyr Kjøkkenpratlederkurs som det er mulighet å delta på,. Ansatt fra dem kan også reise til andre steder og holde kurs.

Vi anbefaler at den som går på lederkurs skal ha deltatt på noen Kjøkkenprater først.

Det er fullt mulig å komme på besøk til en Kjøkkenprat for å se hvordan det foregår.

Om dette ikke er mulig, så må man gjøre så godt man kan.

Det hører med i anbefalingen noen opplæringsemner. Emnene det gis opplæring i er valgt av brukere gjennom flere år.  De er verktøy til å forstå seg selv og andre, og kan bl.a. gjøre at mellommenneskelige vansker og ulik tolkning kan gi i positivt resultat.

 

Temaer i opplæringen:

 • Historikken bak oppstart av Kjøkkenpraten.
 • Møtestruktur og praktisk arbeid.
 • Ledelse av en Kjøkkenprat
 • Personlig vekst i å påta seg oppgaver
 • Evaluering og veiledning.
 • Empatisk kommunikasjon.
 • Betingelser for bedringsprosesser (recovery).
 • Dialog og samhandling skjer i ”Toleransevinduet”.  Ref undervisningsverktøyet ”Klar ferdig gå” fra regionalt senter for vold og traumatisk stress – RTVS- Sør.

 

Refleksjonsoppgave Kjøkkenpratlederkurs

En refleksjonsoppgave gir rom for tanker, handlinger og følelser over egne erfaringer og opplevelser. Hensikten er å drøfte et bestemt fenomen, et bestemt tema, en bestemt problem-stilling med relevans for det som kan betraktes ønskelig eller mindre funksjonelt. Oppgaven er tenkt som stimulering til læring og selvstendig refleksjon.

Refleksjonsoppgaven åpner for å være personlig. Et råd er å ikke bli for privat eller så selvopptatt at det går ut over sakligheten.

 

Opplesning:

Vi baktaler og vi blir baktalt. Baktalelse er en av de folkeidretter med størst utbredelse. "Baktalelse krydrer", tenker vi. Det er godt med litt underholdning under kaffemåltidet, og det er snadder å bringe fortrolige nyheter om andre.
"Men vær snill å ikke si det videre. Jeg lovet at det skulle være mellom oss." 

Dermed har vi laget oss en helt ny og grei definisjon av fortrolighet og taushetsløfte: "Du skal ikke si det til mer enn en av gangen". Er det så nøye a? De fleste andre slarver da litt. "Det er i grunnen litt trivelig å baktale," innrømmet en kar her forleden, "Hva skal vi ellers snakke om?"

Baktalelse kan knuse og knekke og splitte mennesker, så det holder. 
"Den som baktaler, skiller venn fra venn." (Bibelen)
 "Det er en lett sak å tømme en sekk ull ut av vinduet, men en umulig oppgave å samle den inn igjen." Det er raskt gjort å stjele fra hverandre navn og rykte, men vanskelig å få gitt det tilbake. (Britisk prest)                                                                                             Kilde: Per Arne Dahl

 

Oppgave 1

Skriv dine refleksjoner om hvordan du ville ha reagert på å høre igjen noe svært personlig du har delt på Kjøkkenpraten. Er det er mulig å gjøre dette godt igjen for den som brøt løftet?

Oppgave 2.

Skriv ned hva som kan gjøre en deltaker utrygg og trygg under en Kjøkkenprat. Hver gruppe skriver det de kom til på en flipover.

 Oppgave 3.

Se på bildet av personen som kaster krykkene s.25 i Kjøkkenprat-veilederen. Hvilke tanker gjør du deg og hva føler du?

 

Rollespill.

Å delta i rollespill kan være nifst, men har sterk opplæringseffekt. Ingen skal være tvunget til å spille med, men lederne vil benytte dette som metode.

Noen situasjoner dukker stadig opp i Kjøkkenpratsamlingene når det er ulike

personer samlet. Vi tenker at de følgende situasjoner er gode å øve seg på.  

 • Be en som snakker mye å dempe seg. Forklar grunnen. 
 • Be en synlig ruset komme en annen gang
 • Oppfordre en som aldri sier noe til å snakke
 • En ”manisk” kommer og snakker oppglødd over et tema, for eksempel ”er blitt frelst”  og du imøtegår denne med respekt og avgrensing.

 

 Praksis ved en Kjøkkenprat.

Vi vil svært gjerne at den som deltar i kurset Kjøkkenpratledelse også får prøvd seg i praksis.

I dag pågår Kjøkkenprat fire steder på Agder.

Flere nye steder er under oppbygging pr. mai 2017. Kontakt ROM-Agder for å høre hvor det er mulig, evt. få kontaktopplysninger til en gruppe som er under etablering.

 

Om å finne den som er egnet til å lede.

Ikke alle kan lede en Kjøkkenpratgruppe, og skal gruppen kunne utvikle relasjon til andre, må deltakerne kjenne seg trygg.

Lederen må kunne se både den enkelte og de mange på en gang, og fange det som skjer i rommet. Det er ikke selvsagt at en helseutdannet person har denne evnen, -  og en som ikke har evnen bør ikke settes til å lede en Kjøkkenprat.

En håndverker, eller en med erfaring i kundebehandling kan være velegnet. snekker kan være god til å lede sier en dame.

Leder og medleder kan også støtte hverandre for å utvikle seg.  De kan gjerne ha forskjellige evner, utdannelse og erfaring slik at de utfyller hverandre.

Et råd til ledere fra en erfaringskonsulent:

Tenk på det når du setter deg ned på stolen og skal innta ledelsen at du er viktig, der du sitter. Du skal være autoritær i en positiv forstand. En må ikke tenke negativt om seg selv - at en ikke er noe, at andre er viktigere, klokere osv.  Den som påtar seg oppgaven bør snakker vel til seg selv, for å befeste sin oppgave og egnethet. 

 

Leder bør kunne:

 • være åpen om egne psykiske livserfaringer
 • sette seg selv til side når en er i lederrollen
 • følge med på hvem som ber om ordet
 • kan fordele tida og oppmerksomhet til alle
 • takle at vanskelige tema dukker opp
 • avgrense en deltaker på en ikke-støtende måte
 • sette i gang til samtale om
 • vise respekt til alle, uansett kultur, rolle og/eller ”fremtoning”
 • være tro mot retningslinjene
 • ta opp brudd på en retningslinje med den det gjelder
 • er villig til å veiledes
 • møter til veiledningssamlinger

Viktig:

Det kan alltid skje at selv den beste lederen opplever å ikke lykkes en dag. Det er helt ok. Ingen skal trenge å være perfekte! 

Lest 4563 ganger Sist redigert onsdag, 07 juni 2017 11:02