onsdag, 06 september 2017 11:34 Skrevet av

Mestre hele livet bilde

Regjeringen har nylig lagt frem sin strategi for psykisk helse for perioden 2017 til 2022. Det interdepartementale dokumentet er gitt tittelen "Mestre hele livet"

Det presiseres ifølge pressemeldingen at alle "[..]sektorer har ansvar for innbyggernes psykiske helse, ikke bare helsesektoren". Totalt 7 departementer har vært med på utformingen av dokumentet.

I forbindelse med strategien skal også en opptrappingsplan være på plass for å "[..]dekke helsefremmende og forebyggende tiltak".

 Regjeringens fem hovedmål for strategien:

  1. Psykisk helse skal være en likeverdig del av folkehelsearbeidet
  2. Inkludering, tilhørighet og deltakelse i samfunnet for alle
  3. Pasientens helse- og omsorgstjenester
  4. Styrket kunnskap, kvalitet, forskning og innovasjon i folkehelsearbeidet og i tjenestene
  5. Fremme god psykisk helse hos barn og unge
Lest 3140 ganger Sist redigert fredag, 19 januar 2018 11:18