Recovery

Recovery er i dag betegnelsen på en mangfoldig faglig praksis. Ordet recovery kan oversettes med bedringsprosess eller tilfriskning. I recovery-orientert praksis inngår alt personen selv gjør for å håndtere ulike vansker, leve et meningsfylt liv og gjenskape tilhørighet i sitt nærmiljø.Recovery-orientert praksis vektlegger også at bedringsprosesser skjer gjennom sosiale møter og den støtte andre gir. 

Recovery-perspektivet vektlegger menneskerettigheter og brukermedvirkning innen det psykiske helsearbeidet. Der handler begrepet brukermedvirkning om å praktisere demokratiske verdier og fundamentale rettigheter på individ- og gruppenivå.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å sikre at du får den beste opplevelsen.
100 råd for Recovery

100 råd for Recovery

I boken "100 råd for Recovery" (NAPHA, 2015) regnes begrepene mening, identitet, håp og personlig ansvar som de fire bærebjelkene for å få til endring og tilfriskning.

Recovery - en veileder

Recovery - en veileder

Mestringsenheten i Sandnes kommune har laget en veildeder for Recovery-arbeid. De nevner også samhørighet som er et grunnleggende element.