tirsdag, 13 mars 2018 11:13 Skrevet av

Vi søker erfaringsveiledere!

 

Har du opplevd utfordringer knyttet til rus og/eller psykiatri i livet? Enten selv eller som nær pårørende? Har du kommet over disse, og tror du har lært noe verdt å dele?

I så fall er denne annonsen noe for deg.

Etterverns og pårørende organisasjonen A-Larm og Rom-Agder, det brukerstyrte senteret innen rus og psykiatri søker erfaringsveiledere for 3.års sosionomstudenter høsten 2019.

Siden 2011 har A-larm og Rom-Agder i samarbeid med Universitetet i Agder tilbudt veiledning til 5.semesters sosionomstudenter i forbindelse med deres arbeidspraksis.

Veiledningen foregår i grupper bestående av ca. 8 studenter og 2 veiledere. Gruppene møtes tre ganger av to timer i løpet av høstsemesteret. Hvert veiledningspar har to grupper, altså til sammen seks gruppeveiledninger hver på to timer.

I tillegg kommer tre veileder samlinger, opplæringsmøter, presentasjonsmøte på Universitet og et to-dagers veilederseminar hvor du vil få jobbe med case og veilederrollen.

Arbeidsted vil være Kristiansand, og vil strekke seg fra mai til utgangen av november.

Engasjementet omfatter totalt ca. 36 timer og betales etter endt oppdrag.

Av deg forventer vi at du har den ønskede erfaring, samtidig som du besitter nødvendig avstand til din egen historie. At du forstår at å veilede handler om å gi plass, samtidig som du mestrer å dele dine erfaringer.

Søknad med CV eller spørsmål kan sendes til

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. innen 23. April 2019

 

 

tirsdag, 09 januar 2018 12:01 Skrevet av

Forskergruppe fra Italia 

Flag of Italy


ROM-Agder får i januar besøk av en italiensk forskergruppe som ønsker å intervjue norske brukere i forbindelse med forskning til et bokprosjekt. Gruppen blir fulgt opp av norske journalister som vil dokumentere prosjektet. Foruten forskning, blir det tid til litt lokal omvisning i fjorder samt hygge og gjestmildhet på Energiverket med tradisjonell norsk mat og vennlighet. 

 

 

tirsdag, 17 oktober 2017 07:51 Skrevet av

UNIK

 

UNIK inviterer til seminar med temaet: "Hvem er jeg? Hvem er du? Et seminar om identitet og hva det betyr for oss".

Tid: Onsdag 15. november, 0900 – 1500

Sted: Sommerkroveien 10, Mandal.

 

Se vedlegg for detaljer.

 

 

onsdag, 06 september 2017 11:34 Skrevet av

Mestre hele livet bilde

Regjeringen har nylig lagt frem sin strategi for psykisk helse for perioden 2017 til 2022. Det interdepartementale dokumentet er gitt tittelen "Mestre hele livet"

Det presiseres ifølge pressemeldingen at alle "[..]sektorer har ansvar for innbyggernes psykiske helse, ikke bare helsesektoren". Totalt 7 departementer har vært med på utformingen av dokumentet.

I forbindelse med strategien skal også en opptrappingsplan være på plass for å "[..]dekke helsefremmende og forebyggende tiltak".

 Regjeringens fem hovedmål for strategien:

 1. Psykisk helse skal være en likeverdig del av folkehelsearbeidet
 2. Inkludering, tilhørighet og deltakelse i samfunnet for alle
 3. Pasientens helse- og omsorgstjenester
 4. Styrket kunnskap, kvalitet, forskning og innovasjon i folkehelsearbeidet og i tjenestene
 5. Fremme god psykisk helse hos barn og unge
mandag, 21 august 2017 08:10 Skrevet av

Arendal 16.08.17

 

Arendalsuka

I forbindelse med VG`s artikkelserie om tvangsbruk i norsk psykiatri inviterte TV 2 til debatt på mediabåten under Arendalsuken.
Det har kommet frem at VG i forbindelse med arbeidet med disse artiklene har bedt om å få utlevert anonymiserte tvangsprotokoller fra sykehusene, og at de gjennom dette har avdekket massive feil og direkte lovbrudd i tvangspraksis i Norge.

Dette har fremskyndet en diskusjon om hvorvidt pasientjournaler omfattes av offentlighetsloven, og om hvordan man skal stille seg til denne type henvendelser i fremtiden.

Hvor bør grensen gå mellom åpenhet og taushet i helsevesenet? Tidligerer i år fikk VG SKUP-prisen for avsløringene om tvangsloggene. Nå går debatten om om hvor grensen bør gå mellom offentlighet og taushetsplikt. Skal journalister kunne be om innsyn i anonymiserte pasientjournaler? Eller må lovreglene endres for å beskytte pasientene?

 

Debattleder: Yvonne Fondenes, TV 2

Deltakere: 

 • Bent Høie, helseminister (H)
 • Marit Hermansen, president i legeforeningen
 • Oddvar Sæther, klinikkdirektør ved Sørlandet sykehus
 • Synnøve Åsebø og Mona Norman, journalister i VG
 • Reidun Kjelling Nybø, ass. generalsekretær i Norsk Redaktørforening
 • Bjørn Guldvog, helsedirektør
 • Terje Fagersand, ROM-Agder.


Etter en engasjert og heftig debatt kan man konkludere med at de fleste var enige om at så lenge anonymiseringen ivaretas er det i alles interersse med åpenhet i disse spørsmålene.

tirsdag, 02 mai 2017 08:34 Skrevet av

Etter et opphold har nå ROM-Agder igjen fått en tilstedeværelse på internett. Ny plattform og et bredere spekter av informasjon er noe av det vi kan tilby.