Viser artikler etter stikkord: Recovery

tirsdag, 12 november 2019 08:33

Forskningssamarbeid mellom Rom-Agder og UIA

Khunche Mohamedi representerer ROM-Agder i i forskninggruppa  et samfunn for alle ved Universitet i Agder. "Et samfunn for alle fokuserer på kommunalt helsearbeid. Forskningen er sentrert omkring hvordan brukere med ulike utfordringer opplever å være integrert i samfunnet, hvordan de lever sine liv og hvilke erfaringer de har med ulike kommunale tilbud. I tillegg utforsker gruppa også ansattes erfaringer med den hjelpen som gis. Forskergruppa gjør også samfunnsanalyser av utviklingen relatert til desentraliseringen som har funnet sted, samtidig som den studerer tilfanget av nye, kommunale institusjoner og kunnskapsgrunnlaget kommunale helsetjenester hviler på. 

Gruppen forsker i hovedsak på forhold i Agder og samarbeider tett med brukerorganisasjoner".

Fra https://www.uia.no/forskning/helse-og-idrettsvitenskap/et-samfunn-for-alle

Pågående prosjekter

 • Betydningen av de små ting for folks bedringsprosesser.
 • Boerfaringer hos mennesker med psykisk lidelse.
 • Fagfolks opplevelse av å utforske barns vanskelige opplevelser.
 • Hjelpende relasjoner i kommunale bofellesskap.
 • En studie av norske lærebøker i psykiatri og psykiatrisk sykepleie.

Fra https://www.uia.no/forskning/helse-og-idrettsvitenskap/et-samfunn-for-alle

Medlemmer i gruppen

Deltakere

Assosierte medlemmer

 • Alain Topor, Stockholms universitet
 • Khuncha Xas, ROM Agder
 • Terje Fagersand, selvstendig medforsker

Alle tilknyttet UIA https://www.uia.no/forskning/helse-og-idrettsvitenskap/et-samfunn-for-alle

Publisert i Recovery

Vi må bort fra overtroen på at samtalene er det saliggjørende alternativet til medisiner og miljøterapi, mener brukeraktivist og forfatter av ny bok, Odd Volden.

Gå inn på link under for å se hele innlegget:

https://www.napha.no/content/23632/-Samvar-pa-ordinare-arenaer-bedre-enn-terapi-i-lukkede-rom

 

Publisert i Recovery

Recovery-nettverket Agder inviterer til  Informasjonsdag om Ex-In 30.september 2019

Undervisningssenteret Sørlandet Sykehus Kristiansand

 

Recovery-nettverk Agder har som en av sine målsettinger det å bane vei for faste stillinger for erfaringskonsulenter. Arbeidsutvalget for nettverket har derfor sammen med fagrådgiver Martin Rafoss ved Klinikk for psykisk helse og avhengighetsbehandling ved Sørlandet Sykehus tatt initiativ til en informasjonsdag om Ex-In. 

Ex-In er forkortelsen for «Experienced involvement», et utdanningstilbud for brukerrepresentanter/ erfaringseksperter i Tyskland. Utdannelsen skal bl.a. gjøre deltakeren kjent med systemene de skal arbeide under og gjøre personen selv mer rustet til oppgavene og rollen. Hovedforedragsholder vil være Tone Wibe Ruf som er Ex-In arbeider bosatt i Tyskland. Foredraget blir holdt på norsk. Se mer info  om EX-In i vedlegget. 

En liknende utdannelse for erfaringsmedarbeidere planlegges i regi av blant annet KBT- Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling i Midt-Norge. Daglig leder ved KBT, Dagfinn Bjørgen vil også delta med et innlegg.

Vi ønsker en diskusjon om dette undervisningsopplegget og praksisen kan omsettes på Agder og / eller i Norge. 

Målgruppene for informasjonsdagen vil være:  

• Brukere/pårørende. Frivillige organisasjoner som benytter erfaringskompetanse.

• Tjenestesteder innen psykisk helse/rus (Spesialisthelsetjeneste og kommuner).

• Recovery-nettverket på Agder. 

• NAV  

 

Det vil bli servert lunsj. Si i fra om behov for spesiell kost og/eller allergier. Gi oss også melding om hvilken workshop du ønsker å delta på. Gjerne 2 valg. 

Påmelding til: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.;  Påmeldingsfrist 15.september. Informasjonsdagen er gratis.  

 

Kontaktpersoner: 

Anne Marie Løland Jensen, ROM-Agder/ Mental Helse Agder  tlf. 90204021

Martin Rafoss, KPH/SSHF tlf. 90993610 Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

PROGRAM

Undervisningssenteret Sørlandet Sykehus, Kristiansand Mandag 30.september 2019.

 

Kl. 1000-1200 Intro til dagen. (Martin og Tone)

 • Aktuelle utfordringer og behov. • Målet/visjoner • Tone forteller hvordan Ex-In utdannelsen i Tyskland er bygd opp • Tone intervjues om hvordan er det å jobbe som Ex-In i praksis

 

Kl. 1200-1300 Lunsj

 

Kl. 1300-1400 • Program for skolering av fagkonsulenter ved Dagfinn Bjørgen, daglig leder ved Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling i Trondheim

 

Kl. 1400-1415 Pause

 

Kl. 1415-1500: Workshop   1. Erfaringsmedarbeider i praksis. Funksjonen, muligheter og begrensninger i organisasjonen. 2. Jobbe med seg selv- bli ekspert for seg selv/sitt eget liv og hva som førte til endring 3. Veiledning satt i system. Støtte. Kriseberedskap. 4. Innholdet i opplæringen, vurdering av egnethet. Avklaringer sammen med NAV.

 

Kl. 15-1515 Pause

 

Kl 1515-16 Oppsummering. (Kenneth?)   Organisering av videre arbeid.

 

Info om:

Informasjonsdager 29-30.09.2019 (Mental Helse og Klinikk for Psykisk Helse (KPH) SSHF)

Ex-In (Experienced Involvement)

 • står som en forkortelse for det engelske uttrykket «Experienced involement» (norsk: erfaren deltagelse). Det engelske begrepet betyr oversatt som "støtte fra jevnbyrdige."
 • Inkluderingen av terapierfarne i behandling av andre pasienter er basert på ideer fra Storbritannia og Nederland på 1980 tallet
 • Også Norge har en lengre tradisjon for denne tilnærmingen, ikke så mye i psykiatrien, men ved fysisk funksjonshemning. Dette kalles ofte "peer support" eller "peer counseling".
 • Konseptet refererer til en person som har vært i psykiatrisk behandling i rollen som pasient, men forsøker nå å hjelpe andre psykiatriske pasienter. Riktig implementert, er EX-IN for de psykiatrierfarene et innovativt bidrag til faglig og sosial deltakelse i samfunnet. (...)

Generelle mål med EX-IN

 • Kvalifisering av pasienter og brukere til å bli erfaringseksperter (eksperter for eget liv/lidelse)
 • Implementering av EX-IN erfaringseksperter i psykiatrisk omsorg og i utdanning og opplæring av fagfolk, samt i forskning
 • Inkludering av kvalifiserte erfaringseksperter på arbeidsmarkedet og i samfunnet
 • å gi «rolleendringen» en individuell og kollektiv mening
 • Sikre utvikling av psykiatrierfaringskunnskap • Bidra til utvikling av egenerfaring til å bli en felleserfaring
 • Et alternativ til Den medisinske modellen og utvidelse av psykiatrisk vitenskap.

Experienced-Involvement, EU Leonardo Da Vinci Projekt 2005-2007

 • EX-IN Utdannelsen har blitt utviklet av fagfolk som involverte psykiatrisk erfarende personer i seks europeiske land
Publisert i Recovery

Lokalbasert psykisk helsearbeid - Med forankring i antistigma-arbeid og recovery-orienterte praksiser 14. og 15. oktober

 

Ved inngangen til et nytt årtusen lanserte den norske regjering en omfattende opptrappingsplan for psykisk helse i Norge. Planen bar bud om vesentlige endringer i synet på mennesker med psykiske lidelser, på samarbeidsformer og organisering av tjenestene, og målbar visjoner om endringer i kulturer, verdier og holdninger i tjenesteapparatet.

Flere europeiske land hadde vært gjennom beslektede endringsprosesser. Italia var kjent for en lov fra 1978 som førte til stengning av alle psykiatriske sykehus (La legge 180). Loven kom til etter et bredt engasjement ledet an av psykiateren Franco Basaglia, og ga inspirasjon til et nytt antistigma-arbeid verden over.

På denne konferansen blir du bedre kjent med hvordan dette har nedfelt seg i det psykiske helsearbeidet på Agder. Konferansen er også en markering av et 15 år langt samarbeid mellom fagfolk og brukere fra Livorno og Kristiansand. Det er et samarbeid som har involvert folk fra frivillige organisasjoner (ROM Agder, Mental Helse), fra kommuner på Agder (Kristiansand og Arendal ), fra Sørlandet sykehus HF og fra Universitetet i Agder.

Det er med andre ord et godt eksempel på kraften i «Samskaping av kunnskap». Konferansen arrangeres i et samarbeid mellom ROM-Agder, Mental Helse Agder, Fylkesmannen i Agder, Sørlandet sykehus HF, Kristiansand kommune og Universitetet i Agder.uiabutton

 

Konferansen foregår 14.10 og 15.10 fra 08:30 - 15:00Meld dere på via denne linken:

https://www.uia.no/arrangementer/lokalbasert-psykisk-helsearbeid-med-forankring-i-antistigma-arbeid-og-recovery-orienterte-praksiser

Påmeldingsfrist er 30.09.

Velkommen!

Publisert i Recovery

Jan Erik Kvarsten er brukerforsker og erfaringskonsulent i Rom Agder. Han har også ansvar i forbindelse med planlegging av den årlige Italiaturen, samt at han skal være med som ansvarsperson på turen.

Jeg har intervjuet Kvarsten i forbindelser med hans tanker og forventninger i forbindelse med turen som snart går av stabelen.

       Hva er dine forventninger til Italiaturen?

Jeg forventer en fin opplevelse som før. Masse gode opplevelser, enkelte utfordringer for noen. Vi kommer nok til å treffe en større versjon av villsvinparet Kurt og Jan Erik på gården. Tipper de får masse nistemat av oss som vanlig. Kanskje det blir litt varmere i år, også går jeg med ett mer avslappet sinn i år basert på den gode erfaringen fra i fjor. Jeg tipper det vil bli litt varmere i år enn i fjor siden vi kommer ett par uker lengre ut på sommeren enn i fjor. Ellers så blir det en del av dem som var der for fire år siden som blir med oss denne gangen også, så flere i gruppen kjenner jeg, så de er ganske så greie folk å ha med å gjøre. Tipper det blir ett et restaurantbesøk i favorittbyen Volterra.

        Hvordan har du forberedt deg?

Huske de to viktigste tingene Pass og Penger som vanlig, har ett ekstra sengelaken med meg slik at jeg slipper lopper i sengene der nede. Var heldig selv i fjor, men det var mange som klødde masse så det tar jeg med meg denne gangen. Ellers så bestiller jeg toget til Venturina til uka slik at vi kommer oss frem fra flyplassen. Så tar jeg med meg telefon, lader og padde til lader slik at jeg slipper å havne i krig om stikkontakten på rommet i forhold til å lade telefonen om nettene. Klær som vanlig, men ingen glemmer det da, eller kanskje??? 

Publisert i Recovery
torsdag, 30 mai 2019 10:57

Antistigmaprosjektet

Antistigmaprosjektet

Kurt Laursen i Rom Agder har arbeidet for Antistigmaprosjektet siden 15.10.2018. I denne artikkelen vil dere få et nærmere innblikk i hva hans arbeid går ut på. Vi har intervjuet Laursen for å få innsikt i hva han hovedsakelig arbeider med, har gjennomført så langt, samt videre planer for Antistigmaprosjektet.

Hva er Antistigmaprosjektet?

Antistigma er et samarbeidsprosjekt mellom Kristiansand Kommune og Rom – Agder. Hovedformålet er å bryte ned fordommer angående det å ha utfordringer innen psykisk helse. Jeg arbeider hovedsakelig inn mot videregående skole, i håp om å kunne endre elevenes holdninger. Mange skoleelever har fordomsfulle foreldre, som lærer dem at mennesker med psykiske utfordringer er farlige og bør unngås. Dette gjør at elvene, naturlig nok, også blir skeptiske. Av denne grunn forsøker jeg å få til samhandling mellom skoler, brukerorganisasjoner og dagsenter for at skoleelever skal få nye opplevelser og oppfatninger som de igjen kan dele med sine foreldre.

Jeg forsøker også å få til samarbeid mellom videregående skoler og organisasjoner som arbeider innen rusfeltet. Formålet er å styrke skolenes rusarbeid. En gruppe jeg spesielt vil fokusere på er russen, da de er inne i en periode med mye festing.

Hva har blitt gjort så langt?

Jeg fant ut at videregående skoler kjører VIP-kurs for elevene. Dette er hovedsakelig for videregående. Jeg har tilbudt Venn1 til ungdomskoler i Kristiansand og flere av dem har tatt imot dette tilbudet. En ungdomsskole vil og ta in YAM til høsten.

Både videregående og ungdomsskoler har liten tid til rådighet når det gjelder å ta inn erfaringskonsulenter til elevene. Har tatt dette opp med kommunen med tanke på ungdoms og videregående trinn.

For første gang har VK1 Helse og oppvekstfag fått elevpraksis på steder som arbeider innen psykisk helse. I denne omgang er det Huset og Energiverket som har tatt imot skoleelever. De ansatte har tidligere vært skeptiske til hvordan dette ville være for brukerne. Da de luftet ideen på infomøte fant de derimot ut at det var utelukkende positiv oppslutning for dette og elevpraksisen ble igangsatt. Skoleelevene kommer fra Vågsbygd og KKG Vgs. Elevene som var med på dette sier de har hatt et godt utbytte. Da dette er første året vi har gjort dette, har det så klart vært utfordringer. Dette vil vi forsøke å lære av og legge til grunn for at det skal gå enda bedre når nye elever sendes ut i praksis.

Gjennom Antistigma fikk jeg ordnet med at VK1 og VK2 Helse og oppvekstfag fikk besøk av en erfaringskonsulent innen rusfeltet som fortalte sin historie. Dette ble veldig godt mottatt av elevene.

Rom Agder fikk nylig vite på vi har fått midler av kommunen til å videreføre prosjektet.

Hva er planene videre?

Jeg arbeider for at Videregående skoler skal benytte tiden de har fått til rådighet til å ta inn flere brukerrepresentanter. Da tenker jeg både innen rus og psykiatrifeltet. Elevpraksisen kan forhåpentligvis videreføres. Shalam og Blåkors har sagt seg villige til å ta imot skoleelever fra høsten av.

I oktober satser Rom Agder på en fellestur til Oggevann for brukere og skolelever fra KKG. Elevgruppen vi retter oss inn mot er VK1 Helse og Oppvekstfag. Vi planlegger en tre dagers tur hvor hensikten er at elevene skal få bli kjent med brukere fra Huset og Energiverket. I tillegg til ansatte fra Rom Agder, vil vi også få med oss personale fra Energiverket.

Jeg vil og i samarbeid med kolleger arrangere felleskurs for elever og brukere. Dette kan forhåpentligvis igangsettes til høsten og vil hjelpe brukere og skolelever til å bli bedre kjent.

Jeg kommer også til å holde kontakten med skoler og kommuner og arbeide for at mer tid kan settes av til psykisk helsearbeid inn mot elevene.

Publisert i Recovery