ROM-Agder er et regionalt brukerstyrt kompetansesenter og ressursbase på psykisk helse-feltet. Organisasjonen er lokalisert i Kristiansand,
og dens formål er:

• Utvikling av tjenestetilbud og brukermedvirkning innen psykisk helse og avhengighetsbehandling.
• Kunnskapsutvikling innen fagområdet.
• Kompetanseoppbygging for brukermedvirkning.
• Arbeidstrening.

Selve kjernen i ROM-Agder's arbeid er å forbedre tjenestene vedrørende psykisk helse. For å oppnå dette samarbeider vi med organisasjoner, universiteter/høyskoler, forskningsmiljøer, offentlige virksomheter m.v.
Innsatsen har i den senere tid vært rettet mot antistigma prosjekter, recoveryorienterte hjelpetilbud for mennesker med psykiske utfordringer, pårørende, studentveiledning, deltakelse på samarbeidsarenaer og informasjonsarbeid m.v.