Personvern

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjelder for ROM-råd og muligheter. ROM-råd og muligheter behandler personopplysninger som arbeidsgiver, som leverandør av tjenester og i forbindelse med besøk på vår hjemmeside, www.rom-agder.no

Personvern er viktig i ROM-råd og muligheter sitt arbeid, og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet.

Denne personvernerklæringen gir opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn, og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss.

Liv Rasmussen er hovedansvarlig for behandlingen av personopplysningene som utføres av ROM-råd og muligheter. Ansvaret for den daglige oppfølgningen av ROM-råd og muligheter etterlevelse av personvernregelverket er delegert til den enkelte ansatte, eller personer i tiltak som håndterer personopplysning..

Bruk av www.rom-agder.no

ROM-råd og muligheter står for utvikling og vedlikehold av nettstedet www.rom-agder.no som drives på en plattform utviklet av Joomla!

Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettstedet, lagres på egne servere som driftes av ROM-Råd og muligheter. Det er kun ROM-råd og muligheter som har tilgang til opplysningene som samles inn.

Informasjonskapsler (cookies):

Informasjonskapsler er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Bruken er regulert i ekomlovens bestemmelse om vilkår knyttet til lagring av opplysninger i kommunikasjonsutstyr - den såkalte «cookie-paragrafen», jf. ekomloven § 2-7b.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker er informert om, og har samtykket til, hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med denne behandlingen er og hvem som behandler opplysningene.

Ved å hente informasjon og/eller benytte tjenester på våre nettsider, samtykker du i at det settes informasjonskapsler i din nettleser, i og med at de fleste nettlesere er innstilt slik at de automatisk aksepterer cookies. Dersom du ikke vil akseptere vår bruk av cookies, kan du trekke tilbake ditt samtykke ved å endre innstillingene i nettleseren. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at dette kan medføre redusert brukeropplevelse.

Følgende informasjonskapsler brukes på www.rom-agder.no:

Google Analytics

ROM-Agder bruker Google Analytics for å analysere bruken av ROM-Agders nettsider. Vi får informasjon om hvilke sider som er mest besøkt, hvor brukerne kommer fra, på hvilke tidspunkter sidene er mest besøkt osv.

Google Analytics er en nettanalysetjeneste som leveres av Google, Inc. ("Google"). Google Analytics bruker cookies for å analysere hvordan brukere benytter nettstedet. Informasjonen som genereres av en slik cookie ved bruk av det aktuelle nettstedet, inkludert din IP-adresse, sendes til Google og lagres på servere i USA. Google kan overføre statistikken til tredjeparter hvis dette kreves iht. lov eller i tilfeller hvor tredjeparter behandler informasjonen på vegne av Google.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b.

Det som logges er ip-adresse, tidspunkt, hvilken side som åpnes.

Formålet med innhenting av personopplysninger

I all hovedsak innhentes personopplysninger for å kunne ivareta brukere av ROM-råd og muligheters interesser i saker, for formidling av brukerkunnskap i prosjekt, undervisning eller forskning gjennom ansettelse eller frivillig engasjement.

Hvordan innhenting av personopplysninger foregår

Grunnlaget for innhenting av personopplysninger er som hovedregel basert på samtykke fra den personen som opplysningene kan knyttes til (den registrerte). Rettslig grunnlag for innhenting av personopplysninger følger av GDPR artikkel. 6 nr. 1 bokstav a (samtykke fra den registrerte), bokstav b (avtale med privatklienten), bokstav c (oppfylle rettslig forpliktelse, for eksempel hvitvaskingsloven §§ 4 (2) nr. 3, jf. 17 og 18), bokstav e (allmennhetens interesse - straffesaker)

I enkelte tilfeller vil grunnlaget for innhenting av personopplysninger være basert på en konkret interesseavveining.

Hvilke personopplysninger behandles, og hvor hentes de fra?

ROM-råd og muligheter er pålagt å utføre kontroll av legitimasjon av nye brukere, pårørende som skal knyttes opp mot prosjekt, og lagrer blant annet personalia som navn, fødselsnummer, adresse, mailadresse mv. I den grad det er nødvendig for å løse våre oppdrag, innhenter vi også informasjon fra andre offentlige myndigheter. Grunnlaget for innhentingen og registreringen er brukerens samtykke.

ROM-råd og muligheter behandler personopplysninger om brukere, kunder og leverandører i tillegg til eventuell tredjeperson som er nødvendig for gjennomføring av forpliktelser i de oppgaver vi har påtatt oss.

ROM-råd og muligheter behandler også personopplysninger som ledd i personaladministrasjon. Personopplysningene som behandles i denne forbindelse er blant annet personalia, lønnsopplysninger, evalueringer, opplysninger om pårørende, og utdannelse/stillingsnivå.

Personopplysninger tilknyttet ansatte blir oppbevart så lenge vedkommende er ansatt.  Personopplysninger om søkere til stillinger blir makulert senest 6 måneder etter at vedkommende søkte på stilling ved ROM-råd og muligheter.

Er det frivillig å gi fra seg opplysningene?

I et kontrakts-forhold er det for den registrerte frivillig å oppgi personopplysninger. Det forekommer likevel tilfeller hvor det er avgjørende for saken at personopplysninger innhentes. Dersom personopplysninger ikke vil oppgis, kan dette medføre at kontrakts-forhold vil måtte avsluttes, eller at oppdrag på ikke kan utføres.

Personopplysninger ROM-råd og muligheter har innhentet utleveres ikke til tredjeparter uten den registrertes samtykke.

Innsyn

Den registrerte kan til enhver tid be om innsyn i hva slags data som er registrert.

Arkivering og sletting av registrerte personopplysninger

På samme måte kan den registrerte selv be om at lagrede personopplysninger slettes fra våre registre.

ROM-råd og muligheter har interne rutiner for å ivareta våre brukeres personvern, og har også systemer som sørger for krypterte dataforbindelser. Av sikkerhetsmessige årsaker gjengis ikke våre rutiner i detalj.

ROM-råd og muligheters behandling av personopplysninger er underlagt norsk lov.

Kontaktinformasjon

Henvendelser kan rettes til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

eller

ROM Råd og Muligheter

Skippergata 107 4614 KRISTIANSAND

Telefon: 47468418


Utskrift   E-post