Styret i ROM-Agder

 

Styremedlemmer:                                                                                                     Personlig vara:

                                                                                    

Tove Johnsen (Styreleder)  Mental Helse                                                                              Henrik Valentin, Mental Helse

 Elisabeth Irene E Lauvrak, Mental Helse                                                                             Anne-Grethe Jacobsen, Mental Helse

Wenche Madshaven, LPP - Foreningen for pårørende innen psykisk helse.                 Irene Aasheim, LPP                                                                                                  

 Borghild Spiten Mathisen, LPP                                                                                              Siri Hangeland, LPP

Per Egeland, SSHF                                                                                                                    Marianne Rønberg, SSHF

Mette Kvammen, UiA                                                                                                              Anne Brita Thorød, UiA

 Inger Ingebretsen, KS                                                                                                           Irene Dahlen Olsen, KS

Monika Strandmyr, Forening for Flerkulturelt Recovey-arbeid                                    Rafael Ali Xas, Flerkult. rec. forening


Utskrift   E-post