Styret i ROM-Agder

 

Styremedlemmer:                                                                                                     Personlig vara:

                                                                                    

 Tove Johnsen (Styreleder)                                                                                                        Jan Olav Narvesen

 Anne Marie Løland Jensen                                                                                                      Juliane Breyer  

 Anna Margrethe Andersen                                                                                                     Wenche Madshaven

 Siri Hangeland                                                                                                                           Borghild Spiten Mathisen

 Per Egeland                                                                                                                                Marianne Rønberg

 Mette Kvammen                                                                                                                       Anne Brita Thorød

 Odd Kjøstvedt                                                                                                                            Irene Dahlen Olsen

Utskrift